JTPM

Journal of Translational and Practical Medicine (JTPM), eISSN: 2822-5082 numarası ile 2022 yılında yayın hayatına başlamış, 2024 yılından itibaren Ankyra Medical Journal ismi ile yayın hayatına devam etmektedir.

Journal of Translational and Practical Medicine (JTPM) dergisinin tüm sayılarına Ankyra Medical Journal dergisinin web sayfasının Arşiv bölümünden yayınlandığı yıllar olan 2022 ve 2023 seçilerek erişilebilir.


The Journal of Translational and Practical Medicine (JTPM) commenced its publication in 2022 with the eISSN number 2822-5082. Since 2024, it has been published under the name Ankyra Medical Journal.

All issues of JTPM from 2022 and 2023 can be accessed by selecting the respective years in the Archive section of the Ankyra Medical Journal website.