JTPM

Journal of Translational and Practical Medicine (JTPM), eISSN: 2822-5082 numarası ile 2022 yılında yayın hayatına başlamış, 2024 yılından itibaren Ankyra Medical Journal ismi ile yayın hayatına devam etmektedir.

Journal of Translational and Practical Medicine (JTPM) dergisinin tüm sayılarına Ankyra Medical Journal dergisinin web sayfasının Arşiv bölümünden yayınlandığı yıllar olan 2022 ve 2023 seçilerek erişilebilir.